ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 🎉🎉

ข่าวสารล่าสุด