โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวสารล่าสุด