แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2566

แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2566

 

📢ประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน📢
ถึงอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2566
📌โดยสามามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 📞 053-885-480
นายศราวุฒิ สมวะถา 📞 065-4721706

ข่าวสารล่าสุด