เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 8 พฤษภาคม 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 8 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 8 พฤษภาคม 2566
สมัครเรียน —->https://grad.cmru.ac.th/grad661/_view/
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053 613 263

ข่าวสารล่าสุด