มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อการศึกษาสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อการศึกษาสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อการศึกษาสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ ทอดถวาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566

โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานองค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
และ ท่าน พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์)”
เลขบัญชี : 508 – 0 – 56495 – 4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 📲 09 – 6324 – 3285

ทั้งนี้ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ จะมีการจัดตั้ง “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชุมชนอบอุ่น” เพื่อให้บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ครอบคลุมทั้งการบริการผู้ป่วยนอก 4 รายการ และการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 7 รายการ โดยเปิดให้บริการแก่พระสงฆ์และพี่น้องประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.

ข่าวสารล่าสุด