ช่องทางการติดตามข่าวสารต่าง ๆในหน่วยงานของกองพัฒนานักศึกษา

ช่องทางการติดตามข่าวสารต่าง ๆในหน่วยงานของกองพัฒนานักศึกษา

📣 ช่องทางการติดตามข่าวสารต่าง ๆในหน่วยงานของกองพัฒนานักศึกษา
📍กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
📍กยศ. CMRU
📍หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม.
📍งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา CMRU
📍ระบบบันทึกกิจกรรม CMRU
📍บริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพ CMRU
📍งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา CMRU
📍งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
📍ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
📌 Scan Qr Code ได้เลย

ข่าวสารล่าสุด