กิจกรรม Summer Camp 2024 ครั้งที่ 1

กิจกรรม Summer Camp 2024 ครั้งที่ 1

📍📍 กิจกรรมจัดขึ้น ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
👩‍🎨👩‍🚀มาร่วมกิจกรรมสนุกๆด้วยกัน
.
.
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
#MHSC

ข่าวสารล่าสุด