กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

🚩🚩 #กำหนดการรับสมัครนักศึกษา #ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 #TCASCMRU66
✅ รอบที่ 1 Portfolio ระหว่าง 21 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2565 (รับเฉพาะ 17 จังหวัดภาคเหนือ)
✅ รอบที่ 2 Quota ระหว่าง 20 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2566 (รับสมัครทั่วประเทศ)
✅ รอบที่ 3 Admission ระหว่าง 7 – 13 พฤษภาคม 2566 (รับสมัครผ่านระบบ ทปอ.)

✳️ รายละเอียดการรับสมัครติดตามได้ที่ 👉 http://www.tcas.cmru.ac.th/ ⏰⏰

ข่าวสารล่าสุด