กิจกรรมรับน้องเดินขึ้นดอย นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมรับน้องเดินขึ้นดอย นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรับน้องเดินขึ้นดอย นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 โดยเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการสักการะพญาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองผู้ปกครองแม่ฮ่องสอนคนแรก ต่อด้วยการกิจกรรมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร รับน้องขึ้นดอยและพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙ โดยเริ่มต้นเดินจากลานอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา สิ้นสุด ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จากนั้น คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙ให้กับนักศึกษาใหม่ตามลำดับ

ข่าวสารล่าสุด