โรงเรียนสาธิตฯ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตฯ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมีนักเรียนที่เข้ารับมอบสัมฤทธิบัตร จำนวน ทั้งสิ้น 8 คน

ข่าวสารล่าสุด