โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2565

โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ณ สนามหญ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมมอบความสุขให้แก่เด็ก ๆ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร  ให้เกียรติจับรางวัลแก่เด็กๆ

ข่าวสารล่าสุด