โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (การฝึกอบรมภาษาต่งประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
———————————————————————–
วันที่ 22 มกราคม 2567 ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (การฝึกอบรมภาษาต่งประเทศ) ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมน้ำเพียงดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.
——————————————————————–

ข่าวสารล่าสุด