สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิสาธารณสุขชุมชน ร่วมกันสำรวจกำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควัน ในพื้นที่หอกลางดอย หอพักอิงดอย

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิสาธารณสุขชุมชน ร่วมกันสำรวจกำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควัน ในพื้นที่หอกลางดอย หอพักอิงดอย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิสาธารณสุขชุมชน ร่วมกันสำรวจกำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควัน ในพื้นที่หอกลางดอย หอพักอิงดอย ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน
.
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
📝 Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม

ข่าวสารล่าสุด