สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดงานวันมหิดลประจำปี 2564

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดงานวันมหิดลประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์ และสาธารณสุขไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องB220 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ต่อจากนั้น อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายสักการะ จุดธูปเทียน และกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ หลังจากเสร็จพิธีถวายราชสักการะ อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมมอบเสื้อกราว พร้อมด้วยเกียรติบัตรเชิดชูนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นด้านจิตอาสา เเละร่วมกิจกรรมเวทีสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เเละบริการตรวจค่าออกซิเจนในกระเเสเลือด ความดันโลหิต การเเนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อก้าวข้ามยุค New Normal ไปสู่ Next Normal

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด