วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้นำนักศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้นำนักศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567

ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้นำนักศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน บุคลากร และนักศึกษาสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมน้ำเพียงดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
.
ภายหลังพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้นำนักศึกษา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกันมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาสโมสรนักศึกษา พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดี ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความขอบคุณในความเสียสละของนักศึกษา ที่ได้อาสาเข้ามาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้มาตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.

ข่าวสารล่าสุด