วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและคณาจารย์ประจำหลักสูตรให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น

ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
.
📝 Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #MaehongsonCampus
#คณะพยาบาลศาสตร์ #nursecmru
#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #MSCCMRU
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #ildr
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS

ข่าวสารล่าสุด