วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ จากนั้น อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้บรรยาย ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และโอกาศวันครบรอบ 100 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้คำแนะนำด้านวิชาการ การเรียนในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และการปรับตัวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กฏระเบียบ การเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย ร่วมกับรองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
📝 Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.

ข่าวสารล่าสุด