รร.สาธิต มร.ชม.วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันกีฬา “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 3

รร.สาธิต มร.ชม.วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันกีฬา “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันกีฬา “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ภายในงานมีการแข่งขันว่ายน้ำ เดินตัวหนอน ขว้างไกล กระโดดไกล ชักเย่อ ขี่ม้า วิ่งระยะสั้น และวิ่งเก็บของ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬาพร้อมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม

ข่าวสารล่าสุด