โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
📌เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเด็กๆ ให้ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการสังเกต และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีความสุข มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่คณะ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นางสาวธีรันญา ธรรมานุวงศ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด