พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ อ่านคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ เบื้องหน้าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย”

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ อ่านคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ เบื้องหน้าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย”

วันนี้ (22 ก.ย.66) เวลา 13.00 น. อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน คณาจารย์ และนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ อ่านคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ เบื้องหน้าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย” จากนั้นอาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษา เเละมอบป้ายชื่อและเสื้อกาวน์ปฏิบัติการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 (สาสุขช่อใหม่..กาวน์ขาวก้าวใหม่) ณ ห้องประชุมน้ำเพียงดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์-สาธารณสุข ต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยพระสติปัญญา พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการปรับปรุงการศึกษาแพทย์ การศึกษาพยาบาลและปรับปรุงโรงพยาบาลศิริราช โดยทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยทำความตกลงกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เพื่อพัฒนาและวางรากฐานการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้า ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยเสมอว่าการสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ทรงเป็นพระอาจารย์ในการอบรมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขวิทยา เวชกรรมป้องกันและสุขาภิบาล รวมทั้งทรงส่งเสริมงานสาธารณสุขของประเทศอีกนานัปการ ด้วยพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐาน และพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้
.
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
——————————————————————–
โทรศัพท์ 0 5388 5480
Website มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด