พิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กับเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุข

พิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กับเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุข

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กับเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุข โดยมีนางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายอาคม จำลองศักดิ์ นายกเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง
.
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.

ข่าวสารล่าสุด