พิธีรับทุนการศึกษาหลวงเจริญเขตเขลางค์และขุนสุวรรณรัตนราช ประจำปี 2566

พิธีรับทุนการศึกษาหลวงเจริญเขตเขลางค์และขุนสุวรรณรัตนราช ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นำนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา หลวงเจริญเขตเขลางค์และขุนสุวรรณรัตนราช ประจำปี 2566 สำหรับผู้มีถิ่นลำเนาใน จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก พระครูอนุยุตสังฆกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ วัดปางหมู
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
📝 Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม

ข่าวสารล่าสุด