พิธีรับขวัญพวงครามน้อมจิตวันทาบูชาครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

พิธีรับขวัญพวงครามน้อมจิตวันทาบูชาครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับขวัญพวงครามน้อมจิตวันทาบูชาครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ชลธิดา ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรเข้าร่วมพิธี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รำลึก ถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แสดงความกตัญญูกตเวทีและสร้างความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน

ข่าวสารล่าสุด