พิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครู CMRU MODLE ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครู CMRU MODLE ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดพิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครู CMRU MODLE ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมทุ่ง
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/ExFu7wXawsjswFQRA
.
📝 Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม

ข่าวสารล่าสุด