ถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป โดยขบวนเริ่มจากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไปตามถนนสิงหนาทบำรุง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนขุนลุมประพาส ไปยังวัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อทำพิธีถวายเทียน จากนั้นจึงนำเทียนพรรษาถวายแก่วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวัดใกล้เคียง ดังนี้
ชุมชนกลางเวียง ถวายที่วัดหัวเวียง , เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ถวายที่วัดก้ำก่อ , วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ถวายที่วัดพระธาตุดอยกองมู , ชุมชนหนองจองคำ ถวายที่วัดจองกลาง , ชุมชนกาดเก่า ถวายที่วัดม่วยต่อ , โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ถวายที่วัดพระนอน , ชุมชนตะวันออก ถวายที่วัดกลางทุ่ง , ชุมชนปางล้อ ถวายที่วัดปางล้อ , ชุมชนดอนเจดีย์ ถวายที่วัดดอนเจดีย์ , วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถวายที่วัดผาอ่าง , ชุมชนบ้านท่าโป่งแดง ถวายที่วัดท่าโป่งแดง และชุมชนบ้านไม้แงะ ถวายที่วัดไม้แงะ
การถวายเทียนพรรษานั้น สืบเนื่องมาจากในฤดูฝน หรือที่เรียกกันว่า “ฤดูการเข้าพรรษา” กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลาย ต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ มีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้า ค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้ สำหรับจุดบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันถวาย “เทียนพรรษา” หรือ “เทียนจำนำพรรษา” สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือน ของกำหนดเวลาเข้าพรรษา
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/n77zXwLLzF8z8aiY6
📝 Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม

ข่าวสารล่าสุด