คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีลงนาม (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมรับฟังเวทีเวสนา ในหัวข้อ”ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถานศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 11 แห่ง

โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้รถ-ใช้ถนน รวมถึงการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง การเรียนรู้กฏหมายจราจร การประเมินจุดเสี่ยงที่เป็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

.

📝 Wisdom for Growth

ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #MaehongsonCampus
#คณะพยาบาลศาสตร์ #nursecmru
#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #MSCCMRU
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #ildr
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS

ข่าวสารล่าสุด