ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 CMRU One for All @Mae Hong Son Campus 2023 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมสัมพันธ์และการแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมหรสพรื่นเริง
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมมหกรรมวิชาการ การแสดงผลงาน และเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ/เสวนาทางวิชาการที่จัดขึ้นตลอดทั้งงาน

ข่าวสารล่าสุด