กิจกรรมเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2023 ของชมรมชมรมคริสเตียน MSC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2023 ของชมรมชมรมคริสเตียน MSC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2023 ของชมรมชมรมคริสเตียน MSC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมีนายณัฐพงษ์ ศศีศรีสกุล ประธานชมรมคริสเตียน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2023 และเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถในด้านดนตรี ร้องเพลง และการแสดงต่างๆ

ข่าวสารล่าสุด