การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร C.B.T.C รุ่นที่ 3/2566

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร C.B.T.C รุ่นที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และ ขั้นความรู้เบื้องต้น C.B.T.C รุ่นที่ 3/2566 โดยมี ผศ.ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือหลักสูตรและการสอนลูกเสือ การวางเเผนการสอนลูกเสือและเกิดทักษะในกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมของคณะลูกเสือเเห่งชาติ ประกอบไปด้วย การบรรบาย การอภิปาย การระดมสมอง การสาธิต การฝึกปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่มย่อย และการอยู่ค่ายพักเเรม ใช้เวลา 4 วัน 3 คืน ตั้งเเต่วันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2566 ชึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 120 คน โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่ายลูกเสือเมืองยวม เเละผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือในจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นวิทยากร เเละสนันสนุนในการจัดอบรม ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด