โครงการวิศวกรสังคม ร่วมกันประชุมหารือความต้องการของชุมชน โรงเรียน

โครงการวิศวกรสังคม ร่วมกันประชุมหารือความต้องการของชุมชน โรงเรียน

วันพุธ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564
อาจารย์ร่วมกับนักศึกษาพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรสังคม Social Engineer” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่บ้านดอยแสง ในการดำเนินโครงการวิศวกรสังคม ร่วมกันประชุมหารือความต้องการของชุมชน โรงเรียน เกี่ยวกับเกษตรแบบธรรมชาติ

ข่าวสารล่าสุด