แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 14-21 ตุลาคม 2564

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 14-21 ตุลาคม 2564

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เรื่อง การจำกัดพื้นที่ในการรับ-ส่ง พัสดุ ไปรษณียภัณฑ์ อาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 2