สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน
– ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระยะเวลาในการส่งผลงาน
– ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการตัดสิน
– วันที่ 15 ธันวาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เบอรโทรศัพท์ 053885368

ข่าวสารล่าสุด