นิทรรศการและรับฟังการนำเสนอผลงาน​ “การบริหารและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ” โดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

นิทรรศการและรับฟังการนำเสนอผลงาน​ “การบริหารและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ” โดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประชาสัมพันธ์​ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอผลงาน​ “การบริหารและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ” วันอาทิตย์​ ที่ 22 สิงหาคม 2564 ห้องประชุมทุ่งกองมู อาคารฝึกหัดครู เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป​ ดำเนินการโดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด