ขอเชิญคุณครู นักเรียน และผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน CMRU Education Expo 2022 (Open House)

ขอเชิญคุณครู นักเรียน และผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน CMRU Education Expo 2022 (Open House)

CMRU Education Expo 2022 งานแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ท่านจะได้พบกับข้อมูล ข่าวสาร การแนะนำหลักสูตรกว่า 90 หลักสูตร จากคณะและวิทยาลัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แบบเจาะลึก ด้วยรูปแบบการ Live สด และนิทรรศการออนไลน์ ตามตารางกิจกรรมที่กำหนด ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทอรนิก นอกจากนี้ ยังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษารอบพิเศษให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงสิทธิในการรับทุนการศึกษาภายในงาน (จำนวนจำกัด)

1) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ที่ 2 – 10 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 18.00 น.
2) เป็นกิจกรรม Online โดยคณะผู้จัดงานจะส่ง Link ให้ทาง Line Open Chat ท้ายแบบฟอร์มนี้
3) ครูที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ การเข้าร่วมงาน เมื่อทำแบบประเมินการจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
4) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์สมัครเรียนในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครภายในงาน รวมถึงทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์มากมาย (ตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร)

 

ขอเชิญคุณครู นักเรียน และผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน CMRU Education Expo 2022 (Open House) ในลิ้งค์ได้เลยครับhttps://forms.gle/sH3gtPNVbn8aFk297

ข่าวสารล่าสุด