กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำหนดการรับสมัครของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
📌รอบที่ 1 Portfolio รับสมัครทางออนไลน์ 22 พ.ย. – 15 ธ.ค. 64
📌รอบที่ 2 Quota รับสมัครทางออนไลน์ 15 ก.พ. – 6 เม.ย. 65
📌รอบที่ 3 Admission รับสมัครทางออนไลน์ 2 – 10 พ.ค. 65
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
การรับเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด