กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก


เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกันสำรวจเเละกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในรั้วมหาวิทยาลัย โดยสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือกออกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยกว่า 551 ราย ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรคระบาด เพราะหลายพื้นที่ยังมีฝนตก ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต้่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของลูกน้ำยุงลาย


จำนวนผู้เข้าชม : 61วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th